O NÁS

S NAMI SA VAŠE VÍZIE STANÚ SKUTOČNOSŤOU

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2010. V priebehu nášho vývoja a rozvoja sme prešli viacerými zmenami v portfóliu a službách poskytovaných Naším klientom s ohľadom na ich potreby a požiadavky.
Naša spoločnosť sa zaoberá kompletnou inžinierskou a projekčnou činnosťou v oblasti architektúry, ale aj realizáciami.
Vzhľadom na zvýšenie komfortu Našich klientov pristupujeme k zvereným úlohám zodpovedne a s vysokým pracovným nasadením. Náš pracovný tím je pripravený riešiť akýkoľvek druh a typ požiadavky klienta.
Venujeme sa vyhľadávaniu lokalít pre zámer klienta – pozemok, nehnuteľnosť a pod., zabezpečeniu potrebných prieskumov k predmetným lokalitám, vypracovaniu štúdií daného zámeru vo vybranej lokalite resp. nehnuteľnosti.
Vypracujeme projektovú dokumentáciu so zabezpečením kompletného inžinieringu a zabezpečením vyjadrení od dotknutých inštitúcií.