REFERENCIE

2010

TLMAČE - Architektonická štúdia exteriéru a realizácia RD
KRUPINA - Realizačná PD rekonštrukcie krovu domova dôchodcov ( investor: Ev. a v. cirkevný zbor v Krupine ))
DUDINCE - Realizačná dokumentácia, zateplenie bytového domu a odstránenie porúch (investor - bytové spoločenstvo Nový rad 188 Dudince)
ZVOLEN - Architektonická štúdiá RD (súkr. investor)
MPBH spol. s.r.o. Zvolen - Administratívna budova - oprava hydroizolácie plochej strechy
KRUPINA - Rekonštrukcia sedlovej strechy RD na Líške (súkr. investor)
SLIAČ - Oprava hydroizolácie plochej strechy RD (súkr. investor)

2011

BRATISLAVA - Hotel Crowne Plaza na -1 a -2 NP - stavebné úpravy (investor Diamond Hotels Slovakia s.r.o.)
KRUPINA - Rekonštrukcia objektu fary (investor - Zbor evanielickej cirkvi a.v. na Slovensku so Sídlom v Devičí)
PLIEŠOVCE - Stavebné úpravy objektu fary, zhotovenie pohľadov (investor - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku)
BRATISLAVA - RIVER PARK BRATISLAVA J&T OFFICE - RIVER HOUSE Dodávka a montáž bet. múriku - kvetináče pred budovou River House (J&T FINANCE GROUP, a.s.)
ŽILINA, časť BÁNOVÁ - Architektonické štúdiá a realizácia exteriéru RD

2012

BRATISLAVA - Letisko M.R.Štefánika, GAS FAMILIA interiér predjného priestoru ( štúdia interiéru, PD)lizácia)
TURČIANSKÉ TEPLICE - Rekonštrukcia Hotel Lesník, (realizácia - stavebné práce, elelktroinštalačné práce, investor GR ŠL SR)
SOMOROVA VES- Rekonštrukcia rodinného domu (súkromný investor, realizácia)
BRATISLAVA - Kaviareň v objekte CBC I., Coffe shop company ( projektová dokumentácia a realizácia )
ZVOLEN - Rekonštrukcia exteriéru a interiéru AB (investor MPBH spol. s r.o., realizácia)
TOPOĽČIANKY - Exteriérové dvere južná fasáda ( Lesy SR, Projektová dokumnetácia )

2013

ZVOLEN - Izolácia strechy výhrevne fóliou Fatrafol ( STEFE Zvolen s.r.o., realizácia )
LEVOČA - Výstavba rodinného domu, hrubá stavba (súkromný investor , realizácia)
ZVOLEN - Rekonštrukcia a oprava interiéru 1NP AB ( STEFE ZVOLEN s.r.o. ,realizácia )
DUDINCE - Bytový dom, odvodnenie stavby a rekonštrukcia schodiska (súkromný investor ,realizácia, PD)
ZVOLEN - Interiér kuchynky v materskej škole (súkromný investor, vizualizácia, realizácia)

2014

NOVÁ LESNÁ - Rodinný dom (vizualizácia, projektová dokumentácia)
ZVOLEN - Materská škôlka , oprava schodiskového priestoru, tried a spoločných priestorov (vizualizácia,projektová dokumentácia realizácia)
ZVOLEN - Rekonštrukcia objektu a oprava strechy Podborová, Stefe Zvolen, spol. s.r.o.

2015

MSM S.R.O. NOVÁKY - Dodávka a montáž stavebných prác, vrátane fasády - Liptovská strelnica
KRPEĽANY - Rekonštrukcia podkroviarodinného domu (súkromný investor, architektonická štúdia, projektová dokumentácia, realizácia)
BRATISLAVA - Súkromné Gymnázium
LUČENEC - Základná škola (vizualizácia a PD)

2016

MARTIN - Rekonštrukcia bytu (súkromný investor , projektová dokumentácia, vizualizácia, realizácia)
KARLOVÁ VES - Rekonštrukcia bytu v Bratislave (súkromný investor , projektová dokumentácia, vizualizácia, realizácia)
LEVOČA - Múzeum, špeciálneho školstva II. etapa (realizácia)

2017

KOŠICE BELVEDERE - Štúdiá interiéru (súkr. investor)
KRUPINA - Rekonštrukcia RD (kompletná projektová dokumentácia) - súkromný investor
ČR - STAVORAVA, s.r.o. Trollbeads (vitualizácie predajne)
MŠ NITRIANSKÉ RUDNO - Vizualizácia, štúdiá
MSM S.R.O. NOVÁKY - Realizácia (generálny dodávateľ)
MSM S.R.O. NOVÁKY - Exteriérové riešenie pri objekte mechanických dielní
MSM S.R.O. NOVÁKY - Oprava fasády vrátnice (vizualizácia, PD, realizácia)
MSM S.R.O. NOVÁKY - Spracovanie PD výrobnej haly (PD, inžiniering)
MSM S.R.O. NOVÁKY - Vypracovanie PD výrobného objektu
LEVOČA - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (kompletná PD) - súkromný investor
LEVOČA - Realizácia stavebných úprav a udržiavacích prác na objekte národnej kultúrnej pamiatky
BANSKÁ BYSTRICA - Štúdiá bytu s vizualizáciami - súkr. investor

2018